Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovední zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré sú v súvislosti s GDPR (Nariadení o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?

Sme agentúra Affiliategroup, ktorým majiteľom je spoločnosť MPDESIGN s.r.o., Sládkovičová 1972, 02201 Čadca,  IČO: 50397028 zapísaná  v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 56899/Le- a prevádzkujeme webové stránky ferklik.com, ferklik.sk, ferklik.cz, ferklik.pl, designforumshop.com, mojinterier.sk, mojoutfit.sk, mojchov.sk, mojeautomoto.sk, fajnotky.sk, strechasportu.sk, mojsex.sk, socbulk.com, affilpro.com, affilpro.sk, affilpro.cz, affilpro.pl a affilietgroup.sk. Vaše osobné údaje spracuvávame ako správca, tj. určujeme ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadne aj ďalších spracovávateľov, ktorí nám budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle: +421 905 471 859 alebo e-mail: info@affilpro.com.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávnenému záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti či

udeleného súhlasu, plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah spracovania údajov a účely spracovania

Spracuvávame osobné údaje, ktoré ste nám zverili sami, a to z následujúcich dôvodov ( pre naplnenie týchto účelov)

  • poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefon, prípadne korešpondenčnú adresu nutne potrebujeme k plneniu zmluvy.(napr. zasielanie prístupu do online kurzu, dodanie knihy, či iného tovaru.

  • vedenie účtovníctva

Ak ste zákazník, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  • marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail, meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu- zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ ste naším zákazníkom, zasielame Vám Newslettery len na základe Vašeho súhlasu , po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

  • pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe Vašeho súhlasu Vám môžeme taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovu adresu napr. pre marketing a cielené reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  • fotografie a videozáznami

Na niektorých našich živých akciách - školeniach, seminároch,... robíme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu ku vzhliadnutiu. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Pokiaľ by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť pomocou našich kontaktných údajov.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stánke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe Vašeho súhlasu.

Naše webové stránky ide prechádzať taktiež v režime, ktorý umožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobních údajů

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (akutálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolený v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinou spracovateľských operácii zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem a služieb:

 

SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu, web a služby

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

 

Google

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Websupport - registrácia domén

WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko

 

Superhosting - hosting webov

SuperNetwork s.r.o., Bilejova 407, 463 03 Stráž nad Nisou

 

Facebook - FB pixel

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

 

FinBau SK, s.r.o. - účtovná firmy

FinBau SK, s.r.o., Zborov nad Bystricou 153, 02303 Zborov nad Bystricou, Slovensko

 

Postaffiliate network - aplikácia na trekovanie klikov a konverzii

Postaaffiliate network, Quality Unit, LLC, 3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130,Wilmington, DE 19808

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracované výhradne V Európskej unii alebo v štátoch, ktoré zaisťujú zodpovednú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@affilpro.com.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracuvávame a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo vidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využívať, pokiaľ sa domnievate, že spracuvávame Vaše údaje nepresne, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý).Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budetete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré niesú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania Vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR

Pokiaľ máte pocit, že s Vašími údajami nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR. Budeme moc radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, abysme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Ohlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inspiráciou, články či produkty a službami Vám zasielame ak ste náš zákazník na základe našeho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nieste, posielame Vám ich len na základe Vašeho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov označením odhlasovacieho odkazu v každom zaslaním e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracuvávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení pracovných vzťahov s nami. Bez Vašeho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 24. 5. 2018 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Načítám...