Sídlo firmy, Humpolec

Jedná sa o pôvodný objekt, ktorý je stavebne a dispozične upravený podľa nového zadania. V 1NP je umiestnená manipulačno- skladovacia plocha a v 2. a 3. NP sklady prevádzky MHA. V súčasnom podkroví - 4. NP - dochádza k vstavbe nových administratívnych plôch. Súčasťou vstavby je aj vystupujúci arkier. Celý výraz objektu je ponechaný v pôvodnej industriálnej architektúre 1. pol. 20. storočia s kontrastne vloženými novými prvkami prevádzky. Jedná sa o ľahkú oceľovú rámovú nadstavbu, ktorá sa zapája do existujúceho krovu a je výrazovo z vonku oddelená čiernym alucobondovým obkladom. Súčasne s tým je výťahová šachta obložená jednotne sieťou hliníkového ťahokovu. Táto kombinácia výrazových prvkov vrátane nového nástupu do objektu vyzdvihuje význam existujúcej budovy na hlavné sídlo firmy MHA.
  • Zdieľať

Načítám...