Rodinná záhrada, Moravany

Záhrada je situovaná v oblasti s novou výstavbou rodinných domov. Vzhľadom na charakter urbanistickej koncepcie takéhoto typu zástavby, je záhrada plošne relatívne malá. Cieľom návrhu bolo vytvoriť zo záhrady v náväznosti na dom ďalší obytný priestor a vnesením detailu do kompozície vytvoriť  pre mladú rodinu s dvoma deťmi príjemný a harmonický domov.
  • Zdieľať

Načítám...