Prístavba domu v Lipnici

Pozemky investora sú umiestnené vo svahu na okraji obce. Zadaním investora bolo doplniť k existujúcemu rodinnému domu prístavbu určenú na trvalé bývanie, ktorá bude funkčne oddelená, ale zároveň prepojiteľná s existujúcou stavbou, do ktorej sa malo zasiahnuť len minimálne.
Prístavba je navrhnutá ako jednopodlažný kváder zapustený do svahu prechádzajúci do poschodovej nadstavby so sedlovou strechou. Svojou hmotou nadväzuje na tradičné riešenie susediaceho domčeka, ale zároveň je výrazovo minimalizovaná vďaka zjednoteniu otvorov a stien fasádnym obkladom. Dominantne presklená fasáda nadstavby otvára výhľady do krajiny okolo Lipnice.
Objekt je vykonaný ako kombinácia klasickej murované technológie s železobetónovou nosnou konštrukciou stropov a čiastočne aj nosných prievlakov, pilierov a základov. Na krov bola použitá drevená rámová konštrukcia. Strecha je z falcovaného hliníkového plechu. Fasáda je tiež obložená hliníkovým plechom, efekt je dosiahnutý prestriedaním falcov.


Foto Jaroslav Hejzlar

  • Zdieľať

Načítám...