Horľavý materiál na fasáde dodáva požiaru „palivo“ navyše

V prípade stavieb patrí požiarna bezpečnosť medzi základné technické požiadavky. Obyvatelia novostavieb i rekonštruovaných objektov očakávajú od svojich príbytkov poskytnutie bezpečia. Takisto predpokladajú, že prípadný požiar sa až do príchodu hasičov nebude ďalej šíriť. Na rozsah a rýchlosť šírenia požiaru majú najväčší vplyv použité stavebné materiály, ako súčasť stavebných systémov a technológií.

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je ideálnym materiálom pre zateplenie fasád viacpodlažných budov nehorľavá izolácia z kamennej vlny, ktorá ovplyvňuje šírenie požiaru. „Fasáda izolovaná nehorľavými minerálnymi vláknami je požiarne bezpečná, pretože nezvyšuje riziko šírenia požiaru a prispieva tak k požiarnej bezpečnosti budov. Každý kompromis pri voľbe materiálov znižuje mieru bezpečnosti,“ hovorí odborník zo spoločnosti ROCKWOOL, Pavel Matoušek a dodáva: „Podľa našich informácií zo stavebného trhu je celkový rozpočet na zateplenie fasády kamennou vlnou len o 5 až 7 % vyšší, než pri použití iného izolačného materiálu v zatepľovacom systéme.“

Oheň sa na fasádu môže rozšíriť zvnútra bytu, napríklad rozbitým oknom, či z horiaceho objektu v blízkosti budovy, ktorým by mohol byť napríklad zapálený kontajner na odpadky. Ďalší vývoj požiaru potom závisí od materiálov použitých na fasáde. Ak je fasádny systém zložený z horľavých materiálov, môže oheň a dym ohroziť väčšiu časť budovy a tým i jej obyvateľov. V takom prípade sa z fasády stáva zdroj paliva pre rozširujúci sa oheň. Každá stredne vysoká a vysoká budova by mala byť preto zateplená nehorľavými materiálmi.

Podľa názoru hasičov je v prípade protipožiarneho zásahu pre zásahovú jednotku vždy výhodnejšie, ak nehorľavé materiály prevažujú nad ostatnými. Nehorľavé materiály triedy reakcie na oheň A1 a A2 neprispievajú k rozvoju a rýchlemu šíreniu požiaru a neuvoľňujú pri horení toxické splodiny. Vytvárajú teda vhodnejšie podmienky pre zásahovú jednotku a poskytujú viac času pre záchranné akcie. Obyvateľov horiacej budovy tak môžu dostať čo najskôr do bezpečia, a tiež, rýchlejšie a jednoduchšie uhasiť požiar.

Vdýchnutie toxického dymu spôsobuje pri požiaroch dokonca viac úmrtí ako samotný oheň. Všetky horľavé materiály totiž produkujú pri horení určité množstvo dymu. Jeho objem závisí od použitého stavebného materiálu, množstva kyslíku a doby horenia. V závislosti od typu materiálu môže dym obsahovať až stovky chemických látok.  Pre tých, ktorí sú vystavení vysokej koncentrácii dymu dlhšiu dobu, to môže mať fatálne následky. Izolácia z kamennej vlny patrí k materiálom, ktoré neprispievajú k šíreniu ohňa, takmer vôbec nevytvárajú dym a nespôsobujú vznik horiacich kvapiek ani častíc.

Protipožiarne predpisy sú u nás, v porovnaní s inými krajinami, na vysokej úrovni. Riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnej izolácie v Českej republike, Marcela Kubů, k tomu dodáva:  „Minuloročná zmena požiarnej normy určite priniesla účinnejšie pravidlá pre zamedzenie šírenia ohňa po zateplenej fasáde budov. Vplyv na bezpečnosť budovy však majú aj samotní obyvatelia. Môžu od projektantov či majiteľoch budov, ako pri novostavbe, tak rekonštrukcii budovy, žiadať použitie takých materiálov, ktoré sú nehorľavé a v prípade požiaru neprispievajú k rýchlemu vývoju dymu.“  

Izolácie z kamennej vlny sú dôležitým stavebným materiálom v budovách odolných proti požiaru. Vlákna čadičovej vlny sú nehorľavé a odolávajú teplotám vyšším ako 1000 °C. Kamenná vlna patrí do triedy reakcie na oheň A1, čo je v platnom klasifikačnom systéme kategória najbezpečnejších výrobkov. Spoločnosť ROCKWOOL sa špecializuje na výrobu a vývoj protipožiarnych produktov z kamennej vlny už 80 rokov. Systémové izolačné riešenia ROCKWOOL tak vždy zohľadňujú vysoké požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb.

  • Zdieľať

Načítám...